De FED verhoogt de rente, maar hoe lang houdt zij dat vol?

FED verhoogt de rente met kwart procent naar 2.5%

De Amerikaanse Federal Reserve (FED) heeft de rente weer verhoogt. De stijging van een kwart procent naar 2,5 gaat gepaard met veel onrust op de beurzen en dat uit zich in rode cijfers.

De FED is de eerste centrale bank die na de crisis van 2008 het beleid van Quantitative Easing (QE) heeft teruggedraaid naar Quantitative Tightening (QT). Daarmee vermindert de FED nu netto haar schuldpapieren. De FED heeft aangegeven dat zij geen activa zal verkopen, maar haar bezittingen zal verminderen door de termijnen van de leningen te laten aflopen zonder deze te verlengen.

De ECB voert momenteel nog een Quantitative Easing beleid uit, maar bouwt dit langzaam af.

 

Hoe de draaiende geldpers na de crisis de prijs van aandelen beïnvloedde

Na de crisis van 2008 hebben centrale banken als de FED en de ECB flink de geldpers aangezet in de hoop de economie te stimuleren. Zo zag de FED door dit aankoopbeleid de afgelopen tien jaar de waarde van haar bezittingen groeien van 900 miljard naar meer dan 4500 miljard. Mede door de lage rente en het opkopen van obligaties en financiële vaste activa, staan de beurzen al tien jaar lang in het groen. Dat is de op één na langste bullrun uit de moderne geschiedenis.

Nu is de FED echter begonnen aan het van de hand doen van al die opgekochte aandelen en obligaties, en beleggers vrezen voor de consequenties daarvan. De kunstmatige vraag naar aandelen en obligaties die de FED de afgelopen tien jaren in stand hield, wordt nu namelijk vervangen door extra aanbod. Dat heeft heeft het effect dat de prijs van aandelen dalen. Ook doet het de rente op staatsobligaties stijgen, omdat dit de enige manier is om investeerders bij verminderde vraag er nog van te overtuigen om deze te kopen.

 

Hoe lang kan de FED de rente boven 2,5% houden voordat er een economische crisis uitbreekt?

Het verlagen van de rente is traditioneel een manier om de economie aan te jagen. Daarom is het in principe goed om een rente te hebben die hoger ligt dan nul. Dat maakt een centrale bank namelijk slagvaardig in tijden van een economische recessie.

De FED verhoogt al sinds 2015 weer langzaam de rente. De vraag is echter of deze verhoging van de rente op tijd komt, want de Amerikaanse beurzen hebben dit jaar de zwaarste decembermaand gehad sinds 1931. U weet wel: het jaar van de Grote Depressie. Dat de FED de rente verhoogt terwijl de markten al in het rood staan, kan olie op het vuur betekenen. De vraag is dan ook hoe lang de FED het volhoudt om de rente te blijven verhogen.

Laten we om dit te illustreren naar onderstaande fascinerende grafiek. Dit is een grafiek die de hoogte van de rente weergeeft die de FED heeft vastgesteld. Deze laat sinds de jaren 80 een dalende trend zien in de hoogte van de rente die de FED vaststelt. Er lijkt een neerwaartse ‘resistance line’ te ontstaan die elke poging van de FED om de rente te verhogen tot daarboven, de kop indrukt en een economische recessie inluidt. De grijs gemarkeerde gebieden zijn recessies.

FED verhoogt de rente

 

Negatieve rente of nog meer Quantitative Easing?

De vraag is wat de FED zal doen wanneer nu een economische crisis uitbreekt en het geen ruimte meer heeft om de rente te verlagen omdat deze al op nul staat. Er gaan al de eerste geluiden op dat de FED een negatieve rente gaat berekenen. Tien jaar geleden zou degene die over een negatieve rente begon zijn uitgemaakt voor gek. In plaats van dat spaarders rente krijgen bijgeschreven, wordt deze dan namelijk afgeschreven.

Nederlanders zal dit misschien al bekend in de oren klinken, omdat er bij Triodos Bank al sprake is van een negatieve rente. Sommigen beweren dat dit een gevolg is van duurzaam beleggen, maar de rol van de ECB dient hier ook zeker niet bij over het hoofd te worden gezien.

Het alternatief voor een negatieve rente is (behalve de geboorte van een nieuw geldsysteem) nog meer Quantitative Easing. Maar er is uiteraard een limiet aan hoeveel geld een centrale bank bij kan drukken voordat er hyperinflatie ontstaat. Wellicht leren we de komende jaren waar die grens precies ligt.

Foto credits: Dan Smith

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *